Foyer PARVI

mobiliář do foyeru bytového komplexu PARVI, recepce a osvětlení lustry Magnifo

Robert
Ideolog

PARVI & MEOPTA

Hlavní myšlenkou zrcadlenou ve foyeru bytového domu PARVI je odkaz na historii budovy spjatou s vývojem a výrobou zařízení firmy Meopta, zařízení, jejichž stěžejní funkcí bylo a je zobrazovat. Hledali jsme symbol, společný prvek fotoaparátů, promítaček, dalekohledů a mikroskopů, tedy rozličných zařízení určených jak na práci, tak pro zábavu. Našli jsme objektiv. Kovový tubus se skleněnou optikou, symbol zobrazování světa, života. Představujeme zábavu a potěšení, tanec a cestování objektivem fotoaparátu, buněčné organely viděné mikroskopem, příběhy a pohádky vyprávěné objektivem promítačky, přírodu zobrazenou meotarem a samozřejmě vesmír nahlížený teleskopem. To vše v jednoduchém a funkčním designu. Kov a sklo. Abychom vyhověli širokému spektru uživatelů a možným požadavkům na používání sedacích prvků foyeru, mají tubusy různé výšky a rozměry, dají se přesunovat, seskupovat do funkčních celků, nebo naopak izolovat tak, aby vznikala klidná místa pro práci, četbu či kontemplaci. Logickým doplněním atmosféry světa, který používá světlo jako nástroj zobrazování, je lampa, svítidlo. Vytvořili jsme tedy skleněné závěsné plastiky, které odkazují na jeden z nejdůležitějších výrobků Meopty - zvětšovák, zařízení na zvětšování klasických fotografií. Abstrahováním od tvarosloví konkrétních zvětšováků jsme se pokusili vytvořit vizuálně zajímavé a univerzálně funkční svítidlo, které ponese jednoznačný odkaz na slavnou éru Meopty. Svítidla Magnifo budou součástí hlavního vstupního portálu, foyeru a recepce, která bude rovněž používat prvek objektivu jako hlavní designovou dominantu.